Junglemap

Färdiga kurser – lätta att använda

Vi erbjuder färdiga kurser som är enkla att anpassa och komma igång med oavsett
era behov och målgrupper.

Säkerhet

 • Introduktion till Digital säkerhet
 • Digital säkerhet Awareness för alla medarbetare 
 • Informationssäkerhet för chefer
 • Informationssäkerhet för ledningsgrupper
 • Informationssäkerhet för styrelsen
 • Säkerhetsskyddslagen för medarbetare
 • Säkerhetsskyddslagen för chefer
 • Fria Phishingträningar

Hybrid arbetsplats

 • Hybrid arbetsplats: En bra dag på jobbet
 • Hybrid arbetsplats: Microsoft 365 
 • Hybrid arbetsplats: Microsoft Teams 
 • Arbeta säkert och effektivt hemifrån
 • Migration till Microsoft 365
 • Produktivitet med Microsoft 365

Integritetsskydd/GDPR

 • Introduktion till Integritetsskydd/GDPR 
 • Integritetsskydd/GDPR Awareness för alla medarbetare 
 • Integritetsskydd/GDPR för chefer 
 • Integritetsskydd/GDPR för ledningsgrupper 
 • Integritetsskydd/GDPR för styrelsen 
 • Integritetsskydd/GDPR för IT
 • Integritetsskydd/GDPR för HR

Verksamhetsstyrning

 • Arbetsmiljö för chefer
 • Arbetsrätt för chefer
 • Code of Conduct - Affärsetik
 • Ramverk för krisövningar
 • Krisutvärderingsmallar
 • Ledarskap på distans
 • Upptäck våld i nära relationer

Risk Awareness (Säkerhet & Integritetsskydd)

 • Introduktion till Digital risk
 • Digital risk Awareness för alla anställda

Produktivitet

 • Introduktion till Microsoft Office 365
 • Produktivitet med Microsoft Office 365
 • Säkert samarbete