Junglemap

Informasjons­sikkerhet og personvern

Junglemap reduserer din virksomhets risiko for IT-angrep, personvernbrudd og andre sikkerhetshendelser gjennom varig, målbar atferdsendring.

Opplæring og bevisstgjøring

Porteføljen vår omfatter bevisstgjøring for alle ansatte, phishing-testing og egne opplegg for ledere, toppledere og styrer.

Informasjonssikkerhet for alle ansatte

Informasjonssikkerhet for ledere

Phishing-trening (simulerte angrep)

Personvern/GDPR

Bestill en demo

Dette får du

 • Ferdig innhold
  Bruk vårt standardiserte innhold som det er,
  eller tilpass det enkelt, og kom raskt i gang uansett behov og målgrupper.
 • Målbar atferdsendring
  Alle resultatene er målbare, fra start- og fullføringstall til resultater fra undersøkelser og evalueringer, på overordnet og individuelt nivå.
 • Bevissthet - hele året
  En ny leksjon hver 3. uke året rundt bygger årvåkenhet og skaper en sterk sikkerhetskultur.
 • Organisatorisk effekt
  Når du tilbyr den samme opplæringen i det samme temaet til alle ansatte over tid, skaper du en kollektiv forbedring.
 • Phishing-trening
  Med våre maler og funksjoner for phishing-simulering kan du redusere risiko ved å forbedre de ansattes evne til å oppdage falske e-poster.
 • Brukervennlighet
  NanoLearning er enkelt å bruke, enten du er sluttbruker eller opplæringsansvarlig.

Bevissthet hele året

Vi mennesker er ikke datamaskiner — vi gjør feil. Cyberangripere søker å utnytte feilene våre for å få ulovlig tilgang til data, enheter og nettverk. Omfanget av digitale angrep har økt over mange år, og så kom Covid-19 og «hjemmekontorrevolusjonen» — informasjonssikkerhetsrisiko er kommet for å bli. Hendelser de siste årene viser at angrep kan sette enhver virksomhet ut av spill. 

Gjennom årene har to av tre norske arbeidstakere deltatt i bevisstgjøring om informasjonssikkerhet og personvern fra Junglemap. I et slikt opplæringsløp mottar alle ansatte en serie 3-minutters NanoLearning-leksjoner i innboksen ca. hver 3. uke, noe som sikrer kontinuerlig fokus på temaet året rundt. Jevne drypp av kunnskap, dialog og repetisjon gir økt årvåkenhet og redusert risiko. Atferdsendringen måles i før- og etteranalyser — og hva med litt phishing-testing innimellom?

Phishing-trening

Junglemaps phishing-simulering er et supplement til bevisstgjøringsprogrammet i informasjonssikkerhet, som forbedrer dine ansattes evne til å identifisere et phishing-forsøk og gjør det mer sannsynlig at de vil rapportere hendelsen. Resultater fra phishing-tester over tid gir en god pekepinn på sikkerhetsnivået blant de ansatte.

Du lager phishing-testene ved å laste ned og tilpasse våre phishing-maler — med eller uten falske påloggingssider som et ekstra trinn. Distribusjonen av phishing-testene kan og bør gjøres ved hjelp av vår funksjonalitet for fordeling i intervaller (randomisering). Dette reduserer risikoen for at brukerne advarer hverandre, og det bidrar på den måten til mer pålitelig statistikk.

Risikoreduksjon for ulike ledernivåer

Ingen beslutningstaker kan ignorere informasjonssikkerhet. Å fremme årvåkenhet, kunnskap og dialog blant menneskene som er ansvarlig for å vedta og iverksette sikkerhetstiltak, kan vise seg å bli et av dine mest verdifulle grep for å redusere risiko. 

Junglemap tilbyr en portefølje av informasjonssikkerhetskurs og -undersøkelser rettet mot ledere, toppledere og styremedlemmer, som et supplement til bevisstgjørings- og opplæringsprogrammene for alle ansatte.

Personvern og GDPR

For noen år siden kom det nye personvernregler (GDPR). Deretter fulgte en global pandemi, som tvang fram endringer i måten vi jobber på — hva er egentlig din virksomhets personvernrisiko nå? Blir personopplysningene ivaretatt i prosesser og systemer? Og hva med dine ansatte? 

Uten påfyll av bevissthet, kunnskap og dialog hele året vil personvernrisikoen stadig øke. Som for informasjonssikkerhet tilbyr vi bevisstgjøring i personvern og GDPR for alle ansatte.

Fra bevissthet til atferd

Forskning viser at den menneskelige faktoren er et av de viktigste aspektene ved en virksomhets risikoprofil. Hva om vi sammen kunne komme et skritt videre, fra å øke bevisstheten til å virkelig skape en varig atferdsendring?