Junglemap

Skapa mänskliga brandväggar

Med våra digitala kurser i informationssäkerhet minimerar ni risker, skapar en beteendeförändring och får en mätbar effekt i er verksamhet.

Säkerhetsmedvetande

Totalt har 1,5 miljoner svenska arbetstagare genomfört någon av våra utbildningar i informationssäkerhet och GDPR. Vi erbjuder följande utbildningar:

Introduktion till informationssäkerhet

Informationssäkerhet för alla anställda

Informationssäkerhet för chefer

Informationssäkerhet för ledningen

Integritetsskydd/GDPR målgruppsanpassat för olika nivåer

Boka en demo

Vi erbjuder

 • Färdiga kurser - lätta att använda
  Vi har färdiga kurser som är enkla att anpassa och komma igång med oavsett era behov och målgrupper.
 • Mätbar effekt
  Alla resultat blir mätbara, från beteendeförändringen till effektmätningen, hela vägen ned till personnivå.
 • Medvetenhet - året runt
  En lektion, var tredje vecka över tid höjer vaksamheten och skapar en stark säkerhetskultur.
 • Organisatorisk effekt
  Genom att utbilda alla anställda inom samma ämne över tid skapar vi en organisatorisk effekt i er verksamhet.
 • Phishingträning
  Träna personalen i att upptäcka phishing och minska risken genom att förbättra medarbetarnas förmåga att avslöja falska mejl.
 • Enkel användning för alla
  Oavsett om du är slutanvändare eller ansvarar för informationssäkerhet är konceptet enkelt och lätt att använda.

Medvetenhet året om

En bieffekt av Covid-19 är en ökad digital säkerhetsrisk. Fler attacker sker mot utspridda och i högre grad mer utsatta medarbetare. Många cyberattacker utnyttjar våra mänskliga svagheter för att få olaglig tillgång till data, digitala enheter och nätverk. De senaste årens händelser visar att cyberattacker kan få förödande konsekvenser för våra verksamheter. För att höja medvetenheten och minska riskerna krävs det att vi utbildar våra medarbetare året om.

Phishingträna era medarbetare

Junglemaps phishingträning stärker era medarbetares förmåga att identifiera phishingförsök, lär dem vilka phishingmetoder som finns och framförallt hur de ska rapportera incidenter i er verksamhet. Ladda ner våra phishingmallar, anpassa dem eller skapa era egna och gör dem till en del av er utbildning i informationssäkerhet.

Riskmedvetenhet för chefer, ledning och styrelser

Informationssäkerhet och integritetsskydd är viktiga områden för alla organisationers riskprofil, men tyvärr saknas det ibland tillräcklig kunskap och nedprioriteras i beslutsfattarens arbetsdag. Ledningsgrupper, styrelseledamöter, chefer och systemägare behöver utbildning för att förstå sitt ansvar inom området och säkerställa att de håller rätt kunskapsnivå för sin roll. Vi erbjuder ett helt kursutbud relevanta för olika specifika målgrupper i er organisation.

Höj medvetenheten inom integritetsskydd/GDPR

Vad är er integritetsrisk idag? Det är tre år sedan GDPR infördes. Säkerställer era processer integritet som de ser ut idag och följer era anställda reglerna eller tar de genvägar? Utan påfyllning av medvetenhet, kunskap och dialog kommer integritetsrisken att ständigt öka. Vi erbjuder målgruppsanpassade utbildningar inom integritetsskydd/GDPR på samma sätt som vi har utbildningar inom informationssäkerhet.

Medvetenhet räcker inte - det är dags att ändra beteenden

Forskning visar att den mänskliga faktorn är en av de viktigaste aspekterna för en organisations riskprofil. Och det räcker inte med ökad medvetenhet. Vi behöver förändra beteenden.