Junglemap

Informationssäkerhet 2022

2022 års version av Junglemaps informationssäkerhetskurs är här.

Årets informationssäkerhetsutbildning för alla anställda består av 16 nya NanoLearning-lektioner som ökar medvetenheten och ger enkla råd om hur man kan minska risker relaterade till t.ex. nätfiske, multifaktorautentisering, insiderverksamhet samt mobil- och internetanvändning. STAR-beteende (Stop, Think, Ask, React) är ett nyckelbudskap. 

Kursen innehåller kunskapstester för reflektion och repetition och lektionerna är sekvenserade utifrån en kategorisering av ämnen som säkerställer att t.ex. olika typer av nätfiske får uppmärksamhet året runt. Dessutom innehåller kursen en slutlig utvärdering och en chefslektion för att öka chefers engagemang.

I och med 2022 års version lanserar vi ett helt nytt och moderniserat användargränssnitt, med valfri anpassning, och en ny STAR Rating-funktion som ger användare stjärnor baserat på deras deltagande och prestanda. Dessutom har vi utökat våra funktioner för nätfiske-simulering till att inkludera falska inloggningssidor (s.k. credential harvesting).