Junglemap

Tillgänglighet

Utbilda era anställda i digital tillgänglighet.

Lagen om digital tillgänglighet, eller det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet omfattar all digital kommunikation för alla offentliga aktörer, även privata aktörer som bedriver verksamhet inom offentlig sektor.

Vet ni vad ni behöver göra för att uppfylla lagkraven?

Junglemap har tillsammans med Funka tagit fram en NanoLearningutbildning för alla anställda som ger en introduktion till vad tillgänglighet är och hur digital tillgänglighet påverkar oss alla.

Berörs ni som organisation?

Lagen som fått en ny innebörd den 23 september 2020 gäller alla offentliga aktörer. Det innebär att det inte bara är alla kommuner, regioner, myndigheter, kommunala- och regionala bolag som berörs utan även alla privata vård- och skolföretag etc. som finansieras av skattemedel.

NanoLearningutbildning i tillgänglighet för alla anställda

Vi har tagit fram en utbildning som vänder sig till alla anställda. Vi berörs alla av tillgänglighet. Både som avsändare och mottagare av digital information. Utbildningen är en NanoLearningutbildning som innebär ett lärande som en process och inte ett event. Utbildningen innehåller 7 lektioner om vardera 3 minuter som skickas till medarbetarna över tid via e-post för att öka medvetenheten om tillgänglighetsfrågor, något som gagnar oss alla.

Vilka är Funka?

Funka är helhetsleverantör vad gäller tillgänglighet. Det betyder att vi jobbar med webb, byggd miljö, automater, bemötande, interna system, ritningar, appar och allt annat som människor ska använda. Vi hjälper dig med krav, användartester, granskningar, stöd och utbildning. Kontakta oss på www.funka.com.

Vilka är Junglemap?

Junglemap uppfann ”bite-sized learning” 2006. Våra NanoLearningmetoder bygger på forskning kring lärande, för att maximera ett ständigt lärande, medvetenhet och dialog. 

Sedan 2006 har vi levererat mer än 40 000 lärprocesser till mer än 6 miljoner användare i 140 länder.

Vill du veta mer om utbildningen? Kontakta oss här nedan. 

Vi behandlar era personuppgifter enligt GDPR och enbart i syfte att kunna kontakta er.