Junglemap

Hybrid workplace

Vi når folk der de er — med det de trenger.

Mange snakker om den nye normalen. Vi jobber hjemme, på hytta, på toget eller kontoret — alt etter som. Ta deg tid til å se fremover. Hvordan kan vi ruste oss for den digitale og hybride fremtiden? 

Vi trenger både hard-skills og soft-skills når vi skal samarbeide og kommunisere godt på avstand. Vi må finne arbeidsro og få ting gjort i en fragmentert hverdag samtidig som vi tar vare på 24-timersmennesket og forebygger helseplager. Kanskje må vi i større grad lede oss selv? Og kanskje skal vi utforske mulighetene for økt produktivitet og mindre rutinearbeid som automasjon gir oss?

Plukk og miks
Ingen virksomheter er like. Derfor har vi utviklet NanoLearning-moduler som dekker et vidt spekter av behov. Kombiner hard-skills med soft-skills-moduler for å gjenspeile akkurat de behovene din virksomhet har. Ingen ansatte er like heller. Derfor tar modulene sikte på å bevisstgjøre mottakerne om egne utfordringer og inspirere til å ta tak med en eksperimentell tilnærming.

Hybrid workplace inneholder:

Microsoft 365 — Vårt kontorlandskap og våre verktøy

 • Oversikt over verktøy og plattformer
 • Bedre filsamarbeid
 • Mindre epost
 • Automasjon og fremtiden

En bra dag på jobben

 • Lede seg selv og styrke leder/medarbeider-kontakten
 • Lage gode hjemmekontor og forebygge helseplager
 • Mestre stress, skape struktur og få ting gjort
 • Styrke samholdet og ivareta våre sosiale behov

Teams — Vår møteplass og samarbeidsarena

 • Samarbeide med teams og kanaler
 • Skape arbeidsro med smart bruk av Teams
 • Holde gode møter og presentasjoner