Junglemap

Privacy/GDPR Awareness 2022

2022 års version av Junglemaps kurs om integritetsskydd och GDPR är här.

Årets utbildning för ökad medvetenhet i integritetsfrågor är baserad på GDPR och består av 16 korta NanoLearning-lektioner som ska distribueras till alla anställda med jämna mellanrum året runt. 

Innehållet är utvecklat för att främja:

En högre nivå av grundläggande integritetskunskap (sekretessprinciper och rättigheter, etc.)

Fokus på riskreducerande åtgärder som dataminimering och incidentrapportering

Reflektion kring vardagens integritet, t.ex. i förhållandet mellan arbetsgivare och anställd och integritetsinställningar

En starkare integritetskultur baserad på dialog och STAR-beteende (Stop, Think, Ask, React)

Precis som vår nyligen lanserade utbildning i informationssäkerhet kommer Integritet och GDPR 2022 också med STAR-betyg för att öka användarens engagemang och ett helt nytt användargränssnitt.

Vill du veta mer? Kontakta oss!