Junglemap

Hybridkompetens nyckel för att klara det “nästa normala”​

För att dra nytta av potentialen, och för att undvika alla fallgropar i det hybrida arbetslivet, krävs att vi börjar intressera oss mer för vår hybridkompetens. Både som individer och organisationer. För att klara det behöver vi bli bättre på att..

För att dra nytta av potentialen, och för att undvika alla fallgropar i det hybrida arbetslivet, krävs att vi börjar intressera oss mer för vår hybridkompetens. Både som individer och organisationer. För att klara det behöver vi bli bättre på att kombinera våra mjuka och hårda kompetenser. Våra mänskliga förmågor och tekniska hjälpmedel måste bli mer samspelta.