Junglemap

Vi förändrar beteenden

Vår unika metod NanoLearning skapar beteendeförändrande inlärning, reducerar risker och ger en mätbar effekt.

Minska riskerna

I vårt digitala samhälle måste vi höja medvetenheten om vilka hot och risker som finns. Junglemaps utbildningar inom informationssäkerhet minskar säkerhetsrisken i hela er organisation.

Stort kursutbud

Vi erbjuder färdiga kurser inom bland annat informationssäkerhet, Integritetsskydd/GDPR, produktivitet och effektivitet. De är enkla att anpassa och framförallt ger de en mätbar effekt. Kurserna är framtagna i NanoLearning, en ny form av e-lärande. Oavsett om ni letar efter ett nytt LMS eller redan har ett befintligt idag så kan vi bistå er med våra kurser och lärplattformen NanoLearning.

Skräddarsydda kurser

Vi har expertisen och kapaciteten att ta fram det ni behöver. Oavsett ämne och omfång skapar vi specifika NanoLearning-lösningar för er verksamhet.

NanoLearning i siffror

Vittnar om ökad medvetenhet.

Gillar distributionsmetoden.

Av startade lektioner slutförs.

Rekommenderar NanoLearning.

Kom igång snabbt med färdiga kurser

Vår målsättning är att göra det så enkelt som möjligt för er att skapa en lärande organisation. Därför har vi ett stort utbud av standardiserade kurser för olika målgrupper inom flera aktuella ämnen. Våra kurser är väldigt enkla att anpassa och alla kurser är framtagna så att ni kan mäta effekten av vad lärandet ger i er organisation. Vi levererar ett resultat och gör det samtidigt lätt för er att lära.

Skapa nytt - välj skräddarsytt

Det tar mer tid och resurser än man kan tro att skapa kvalitativa kurser. Ni känner er verksamhet bäst och utifrån era behov, målgrupper och lärmål skapar vi ett skräddarsytt e-lärande för just er verksamhet. Det kan handla om allt ifrån introduktioner till nya tjänster, rutiner och metoder, chefsutbildningar, digitaliserings-processer, certifieringar eller policyer som är för svårlästa och behöver bli pedagogiska och mätbara. Oavsett ämne och omfång så har vi expertisen att skapa det ni behöver och framförallt med ett mätbart resultat.

NanoLearning som metod för förändringsledning

I alla digitaliserings- och förändringsprojekt så finns ofta en strukturell förändring av att t ex byta ett IT-system. Det vi möjliggör är den mänskliga förståelsen för förändringsresan. Vi delar upp vår metod i två delar: en förankringsfas och en genomförandefas. Först intro­du­cerar vi vad som kommer att ske för att skapa en förståelse, och vi ”tar tempen” på hur medarbetare förhåller sig till den förändring som ska genomföras. I nästa fas säker­ställer vi att föränd­rings­ledningen ger önskad effekt. Vi mäter, följer upp och ger förslag på riktade aktiviteter.

Vill du veta mer?

Behöver ni köpa in ett LMS eller har ni tänkt börja arbeta strategiskt med e-lärande? Oavsett vad ni har för behov idag så kan vi på Junglemap hjälpa er verksamhet med utbildning. Vill ni veta mer?